Badanie obiektywne słuchu, nie wymagające współpracy z pacjentem, określające próg słyszenia, gdzie odpowiedź na podany ton rejestruje się z pnia mózgu