Badanie słuchu, w którym wyznaczany jest próg słyszenia w zakresie wysokich częstotliwości wykorzystywany często w diagnostyce szumów usznych