Badanie słuchu, w którym sprawdzane jest rozumienie mowy. Zadaniem pacjenta jest powtarzanie odpowiednich słów podawanych w słuchawkach nausznych.