Badanie słuchu, w którym sygnał podawany jest przez głośniki znajdujące się w kabinie ciszy. W wyniku badania uzyskuje się informację o stopniu rozumienia mowy.