Szereg specjalistycznych testów pozwalających zdiagnozować tzn. centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (niedosłuch centralny)