Badanie dla pacjentów z szumami usznymi, określające częstotliwość oraz natężenie własnego szumu