Badanie słuchu, w którym wyznaczany jest próg słyszenia poprzez podanie tonów o określonej częstotliwości i natężeniu za pomocą słuchawki kostnej.